abc
The Lovers – შეყვარებულები The Hierophant – იეროფანტი The Emperor – იმპერატორი

ანი ბეზანტი –  ასტრალური შრეების აღწერა

კატეგორია ბიოენერგეტიკა, თარგმანი, პარამეცნიერება, სულებთან და არსებებთან ურთიერთობა May 15, 2016  |  Comments Off on ანი ბეზანტი –  ასტრალური შრეების აღწერა
ანი ბეზანტი -  ასტრალური შრეების აღწერა

მთარგმნელი – ano (esoteric.ge)

(I ნაწილი)

ადამიანთა გარდაცვალების შემდგომი განცდები
უბედური შემთხვევა, თვითმკვლელობა, ძალადობრივი ან სხვა სახის მოულოდნელი გარდაცვალება, განსხვავდება იმ ადამიანთა გარდაცვალებისაგან, რომელთა სასიცოცხლო ენერგიაც დაეცა ავადმყოფობისაგან ან სიბერისაგან.
თუ ისინი იყვნენ სუფთები და სულიერად მორგებული, მას ინახავენ და სძინავთ ბედნიერად მათი სიცოცხლისათვის განკუთვნილ დრომდე. მაგრამ სხვა შემთხვევაში თვითმკვლელები ან მოულოდნელად გარდაცვლილნი ინარჩუნებენ ცნობიერებას და გარკვეული დროის განმავლობაში განიცდიან თავიანთი მიწიერი ცხოვრების ბოლო სცენას, თან ვერ ამჩნევენ, რომ უკვე დაკარგეს ფიზიკური სხეული და იმყოფებიან ასტრალურ სფეროში. ამ შემთხვევაში ნორმალური გამწმენდი პერიოდი იწყება ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ, მანამდე კი ცოცხლად აღიქვამენ ასტრალურ და ფიზიკურ სამყაროებს.

Read More

სურვილები

კატეგორია ბიოენერგეტიკა, თარგმანი September 07, 2013  |  Comments Off on სურვილები
სურვილები

მთარგმნელი: Atman

ავტორი: ოლეგ ბოკაჩოვი

ყოველი ჩვენგანი – პირველ რიგში სულია, არსია, ცოცხალი, მაგრამ უხილავი ცეცხლია, რომელიც ვლინდება გარეგნულად გამოვლენილ სივრცეში, ანათებს მას თავისი ყურადღებით და მოქმედებს მიწიერი სხეულის მეშვეობით. სული იწვის შიგნიდან, თავისი არსიდან. მაგრამ იმისთვის, რომ მოცემულ სივრცეში იმოძრაოს, მან სხვა არსებები უნდა შთანთქოს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მის წვას.

სულის ცეცხლი, ისევე როგორც ცეცხლის ნებისმიერი სახე, ყოველთვის უხილავია. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მისი ალი დავინახოთ – მასში გარედან შესული წვადი და აალებადი ნაწილაკები. ჩვენი სულის ალს ჩვენი სხეული წარმოადგენს. იგი შთანთქმულია გარე სივრციდან საკვების მეშვეობით. სხეულს თან ვატარებთ, რათა თანდათან დაიწვას და ხელი შეუწყოს ჩვენს გადაადგილებას სივრცეში. იგი, როგორც სანთლის პარაფინი, ადამიანს გამოვლენილს და ხილვადს ხდის, როგორც ალი ხდის ხილვადს ცეცხლს.

Read More

პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში (ნაწილი III)

კატეგორია ბიოენერგეტიკა, თარგმანი August 31, 2013  |  Comments Off on პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში (ნაწილი III)
პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში (ნაწილი III)

ოშო რაჯნიში

(მესამე და ბოლო ნაწილი)

რაც შეეხება მეექვსე სხეულს, მისი გაგება კიდევ უფრო რთულია, რადგანაც მეექვსე სხეული უკვე აღარაა სიცოცხლე. მეხუთეს შემდეგ ქრება „მე“, „ეგო“. თქვენ ერთიანი ხდებით ყველაფერთან. ახლა რაც არ უნდა შევიდეს და გავიდეს თქვენში, ეს უკვე თქვენი აღარაა, რადგანაც აღარ არის „ეგო“. ყველაფერი კოსმიური ხდება, და ამიტომაც პოლარობა იღებს შექმნის და განადგურების ფორმას. მისი ატმოსფეროა შექმნის ძალა და განადგურების ძალა. ინდუისტურ მითოლოგიაში მათ ეწოდებათ ბრაჰმა და შივა. ბრაჰმა შემოქმედი ღვთაებაა, ვიშნუ შენარჩუნების, ხოლო შივა – დიადი სიკვდილის, განადგურების და გაქრობის, როდესაც ყველაფერი თავის პირვანდელ საწყისს უბრუნდება. მეექვსე სხეული ბრაჰმას და შივას ძალების სფეროს განეკუთვნება.

Read More

პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში (ნაწილი II)

კატეგორია ბიოენერგეტიკა, თარგმანი August 31, 2013  |  Comments Off on პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში (ნაწილი II)
პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში (ნაწილი II)

ოშო რაჯნიში

(გაგრძელება)

მესამე სხეული ასტრალურია. ისევე როგორც ზეგავლენაა ეთერულ სხეულში, ასტრალურ სხეულში მაგნეტიზმის ძალებია. მაგნეტიზმია მესამე სხეულის სუნთქვა. ერთ მომენტში თქვენ ძლიერი ხართ, მეორეში კი სუსტი. ერთ მომენტში იმედებით სავსე ხართ, მეორეში კი უიმედოდ ხართ. ერთში თავდაჯერებული ხართ, მეორეში კარგავთ საკუთარი თავის რწმენას. ესაა თქვენში მაგნეტიზმის შესვლა და გამოსვლა. არის მომენტები, როცა გგონიათ რომ ღმერთის დამარცხებასაც კი შეძლებთ, და არის მომენტები, როცა ჩრდილისაც კი გეშინიათ. როცა მაგნეტიზმის ძალა თქვენშია, როცა იგი თქვენში შემოდის, მაშინ დიდებული ადამიანი ხართ, როცა იგი წავიდა, არავინ ხართ. და ეს წინ და უკან მონაცვლეობს ზუსტად ისევე, როგორც დღე და ღამე. წრე ბრუნავს, ამიტომ ისეთ დიად ადამიანსაც კი, როგორიც ნაპოლეონი იყო, ჰქონდა უძლურების მომენტები, და ძალიან მხდალ ადამიანსაც კი აქვს სიმამაცის გაელვებები.

Read More

პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში (ნაწილი I)

კატეგორია ბიოენერგეტიკა, თარგმანი August 31, 2013  |  Comments Off on პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში (ნაწილი I)
პრანის გამოვლინება შვიდ სხეულში (ნაწილი I)

ოშო რაჯნიში

რა არის პრანა და როგორ ავლენს იგი თავს შვიდი სხეულიდან თითოეულში?

პრანა, ეს ენერგიაა, ცოცხალი ენერგია ჩვენში, სიცოცხლე ჩვენში. თუ ვისაუბრებთ ფიზიკურ სხეულზე, ეს სიცოცხლე ვლინდება ჩვენში როგორც შემომავალი და გამავალი სუნთქვა. ეს ორი ურთიერთ საწინააღმდეგო რამეა. ჩვენ ისინი ერთი და იგივე გვგონია. ჩვენ ვამბობთ – „სუნთქვა“, მაგრამ სუნთქვაში ორი პოლუსია: შემომავალი სუნთქვა და გამომავალი სუნთქვა. ყოველ ენერგიაშია ურთიერთ საპირისპირო. ნებისმიერი ენერგია არსებობს ორ საპირისპირო პოლუსს შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვერ იარსებებდა.

Read More

შვიდი ძალა ხელში

კატეგორია ბიოენერგეტიკა, თარგმანი July 30, 2013  |  Comments Off on შვიდი ძალა ხელში
შვიდი ძალა ხელში

ადამიანის სხეულს წაგრძელებული ფორმა აქვს, რადგანაც ემსახურება პრანის უდიდეს ნაკადს დედამიწის არსიდან (დედამიწის ბირთვიდან) მზის არსამდე (მზის ბირთვამდე). ხელი – ესაა პრანის ჰორიზონტალური, დამხმარე ნაკადი, რომელიც ძირითადი, ვერტიკალური სვეტიდან გამოდის. ხელი ეხმარება ადამიანის ვერტიკალურად განლაგებულ სხეულს.

ხელის არსი გამოვლინების მიზნით ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო ტენდენციაში ვლინდება: პირველი – სულის სახელით გავრცელდეს გარემოში, მეორე – მისცეს სულს საშუალება, რომ უკეთ იგრძნოს თავი.

ცეცხლოვანი ნაკადით ხდება გავრცელება. მასში ძირითადად ძვლები მონაწილეობენ. შეგრძნება ხდება ხელის პერიფერიული გამოვლინებებით, რბილი ქსოვილებით – წყლის თვისებით. ურთიერთსაწინააღმდეგო თვისებები: ცხელი და ცივი, აქტიური და პასიური, ამგზნები და დამამშვიდებელი, მამაკაცური და ქალური, ახდენენ ადამიანის ხელის, ისევე როგორც მთელი სამაყროს ფორმირებას.

Read More

ავადმყოფობა – ჩვენი უბედურება თუ მეგობარი? (ბიოენერგეტიკის კანონები)

კატეგორია ბიოენერგეტიკა, ინტერვიუ July 15, 2013  |  Comments Off on ავადმყოფობა – ჩვენი უბედურება თუ მეგობარი? (ბიოენერგეტიკის კანონები)
ავადმყოფობა - ჩვენი უბედურება თუ მეგობარი? (ბიოენერგეტიკის კანონები)

ესაუბრება: old_man

 

როგორც გახსოვთ,  წინა ინტერვიუ გვქონდა ადამიანთან, რომელიც ენერგეტიკულ დონეზე ხედავს დაავადებებს. გარკვეულწილად, თემას ვაგრძელებთ. წარმოგიდგენთ პიროვნებას, რომელიც დიდი ხანია დაინტერესებულია ბიოენერგეტიკით და  საფუძვლიანად აქვს შესწავლილი დაავადებების წარმოშობის მიზეზები. ის არ არის არც მკურნალი და არც მეცნიერი. ერთი ჩვეულებრივი ადამიანია, რომელიც საკუთარი ავადმყოფობის დროს, როცა ექიმები და ტრადიციული მედიცინა  ვერაფრით  დაეხმარნენ, გაეცნო ცნობილი რუსი ბიოენერგეტიკოსის სერგეი ლაზარევის ნაშრომებს, რამაც მისი მსოფლმხედველობა რადიკალურად შეცვალა.  აღმოაჩინა, რომ ავადმყოფობა და გამოჯანმრთელება გარკვეულ კანონზომიერებას ემორჩილება. ამის წყალობით თავიც განიკურნა.

Read More