abc
The Lovers – შეყვარებულები The Hierophant – იეროფანტი The Emperor – იმპერატორი

ანი ბეზანტი –  ასტრალური შრეების აღწერა

კატეგორია ბიოენერგეტიკა, თარგმანი, პარამეცნიერება, სულებთან და არსებებთან ურთიერთობა May 15, 2016  |  Comments Off on ანი ბეზანტი –  ასტრალური შრეების აღწერა
ანი ბეზანტი -  ასტრალური შრეების აღწერა

მთარგმნელი – ano (esoteric.ge)

(I ნაწილი)

ადამიანთა გარდაცვალების შემდგომი განცდები
უბედური შემთხვევა, თვითმკვლელობა, ძალადობრივი ან სხვა სახის მოულოდნელი გარდაცვალება, განსხვავდება იმ ადამიანთა გარდაცვალებისაგან, რომელთა სასიცოცხლო ენერგიაც დაეცა ავადმყოფობისაგან ან სიბერისაგან.
თუ ისინი იყვნენ სუფთები და სულიერად მორგებული, მას ინახავენ და სძინავთ ბედნიერად მათი სიცოცხლისათვის განკუთვნილ დრომდე. მაგრამ სხვა შემთხვევაში თვითმკვლელები ან მოულოდნელად გარდაცვლილნი ინარჩუნებენ ცნობიერებას და გარკვეული დროის განმავლობაში განიცდიან თავიანთი მიწიერი ცხოვრების ბოლო სცენას, თან ვერ ამჩნევენ, რომ უკვე დაკარგეს ფიზიკური სხეული და იმყოფებიან ასტრალურ სფეროში. ამ შემთხვევაში ნორმალური გამწმენდი პერიოდი იწყება ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ, მანამდე კი ცოცხლად აღიქვამენ ასტრალურ და ფიზიკურ სამყაროებს.

Read More

ქალი – ანგელოზთა სამყოფელი

კატეგორია თარგმანი, პარამეცნიერება August 01, 2013  |  Comments Off on ქალი – ანგელოზთა სამყოფელი
ქალი - ანგელოზთა სამყოფელი

სიცოცხლე მიეცათ ადამიანებს იმისთვის, რომ დანიშნულებისამებრ გამოიყენონ.

სიცოცხლე – ეს პროცესია, რომელშიც თვითოეული ჩვენგანი იმყოფება. სანსკრიტზე “სიცოცხლის პროცესი” – ნიშნავს”დევატა”, რაც ასევე ითარგმნება, როგორც”ღვთაება”. მაგრამ სიცოცხლე – ესაა ყველაფერი ჩვენს გარშემო, გარემოცვა, ანუ ბუნება, რომელიც ასევე სავსეა სხვადასხვა სახის არსებებით – გამოვლენილით და გამოუვლენელით. 

Read More

სვასტიკა – არიელთა უძველესი სიმბოლო

კატეგორია ისტორია, ცივილიზაცია, რასები, პარამეცნიერება July 29, 2013  |  Comments Off on სვასტიკა – არიელთა უძველესი სიმბოლო
სვასტიკა - არიელთა უძველესი სიმბოლო

სტატიის ავტორი: tikoroma

Richard Cassaroს მიხედვით

უძველეს დროში თეთრმა რასამ შეგნებულად მოწყვიტა თავისი რელიგია ინდუიზმს, რომელიც გავრცელებული იყო მთელს ევროპაში პრეისტორიულ ხანაში, ათასობით წლით ადრე ქრისტემდე. შედეგად „თეთრებმა“ დაკარგეს თავიანთი გზა და დაივიწყეს ვინ არიან სულიერად, გამოედევნენ მატერიალურ კეთილდღეობას, ფულს და ძვირფას ნივთებს. ჩვენ  შევისწავლეთ, როგორ ახშობენ დღეს ევროპელები  ინდუიზმს და მის გასაღებს – ძირითად სიმბოლოს – სვასტიკას.

Read More

ჯიოტიში – ძალთა კანონზომიერებების ცოდნა

კატეგორია პარამეცნიერება July 17, 2013  |  Comments Off on ჯიოტიში – ძალთა კანონზომიერებების ცოდნა
ჯიოტიში – ძალთა კანონზომიერებების ცოდნა

სტატიის ავტორი ოლეგ ბოკაჩოვი

მთარგმნელი Atman

ჩვენ ვიმყოფებით უდიდეს ძალთა მუდმივი ზეგავლენის ქვეშ, იმ არსებათა გავლენის ქვეშ, რომლებსაც მრავალი უფრო მცირე არსება ემსახურება. ყოველი ჩვენგანი – ასევე ძალაა – ერთ-ერთი სინათლის არსება იერარქიის სისტემაში. იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ ჩვენი ადგილი ცხოვრებაში, რომელი ძალები და როგორ მოქმედებენ ჩვენზე, საჭიროა მთელი მეცნიერება. ასეთ მეცნიერებას წარმოადგენს ჯიოტიში. იგი გვიჩვენებს ჩვენს ცხოვრებას, როგორც უდიდესი ძალების – გრაჰების კომბინირებულ ზეგავლენას, რომლებიც ყოველ წამს გვიპყრობენ ცნობიერების, ჭკუის, გრძნობების, სხეულისა და გარშემომყოფი რეალობის ყოველდღიური მოვლენების დონეზე.

Read More

მენტალური სხეული

მენტალური სხეული

სტატიის ავტორი ალექსანდრ ილინსკი

მთარგმნელი Atman

ადამიანის მეოთხე სხეულს მენტალური სხეული წარმოადგენს. ამ სხეულის განკარგულებაშია სამყაროს აღქმის და მისი გადმოცემის ყველა აზრობრივი და ინტელექტუალური საშუალება (მეტყველება, ენა, ლოგიკური და რაციონალური აზროვნება).

განვიხილოთ მენტალური სხეული ორ დონეზე:

პირველ დონეს ეკუთვნის მენტალური ბაზა იმ სოციალური ჯგუფისა (დროისა და ადგილის მიხედვით), რომელსაც ეკუთვნის მოცემული ადამიანი. ის ბაზა, რომელიც ადამიანის პირად მარაგშია, მაგრამ არ წარმოადგენს მის ინდივიდუალურად გამომუშავებულ მარაგს. ეს დონე შეიძლება შევადაროთ ბიბლიოთეკას, რომელშიც შეგვიძლია ამოვიღოთ ინფორმაციის ნებისმიერი რაოდენობა, მაგრამ ამავე დროს სუფთა ინფორმაცია თავისთავად არ წარმოადგენს რაღაცას, რაც თქვენია უნარის, ან გაცნობიერებულობის თვალსაზრისით.

Read More

ასტრალური სხეული

ასტრალური სხეული

სტატიის ავტორი: ალექსანდრ ილინსკი

თარგმნილი Atman-ის მიერ


ასტრალური სხეული
წარმოადგენს სხეულს, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი რეალობის ემოციურ-მგრძნობელობით აღქმას და მასზე რეაგირებას ახდენს.

ასტრალური სხეულის დაყოფა პირობითად ორ დონედ შეიძლება:

პირველი დონე – პასუხს აგებს ემოციებზე და გრძნობებზე: რისხვა, ბრაზი, შიში, ვნება, დარდი, სიხარული, ნაღველი, აღფრთოვანება და ა.შ.

მეორე დონე – პასუხს აგებს მდგომარეობებზე, რომლებშიც შეიძლება შედიოდეს რამდენიმე (ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო) გრძნობა ან ემოცია: ესაა სიყვარული, მეგობრობა, ბედნიერება, სიძულვილი. მაგალითად, როდესაც იძულებულნი ვართ დავსაჯოთ ჩვენი საყვარელი ბავშვი, დასჯის პროცესში ერთმანეთს ერევა სიყვარულის გრძნობაც და სამართლიანი ბრაზიც, და ა.შ.

Read More

ეთერული სხეული

ეთერული სხეული

სტატიის ავტორი: ალექსანდრ ილინსკი

მთარგმნელი Atman


ეთერული სხეული
– ესაა სხეული, რომელიც შედგება ენერგო-ხაზებისა და წერტილებისაგან, ეს ხაზები ერთმანეთს გადაკვეთენ და ქმნიან სხვადასხვა სიმკვრივის და თვისების ენერგეტიკულ ცენტრებს – ჩაკრებს.

ეთერული სხეული ერთგვარ სასიცოცხლო რეზერვუარს წარმოადგენს, რომელშიც ჩვენი “სუფთა” სასიცოცხლო ენერგიაა. იმისდა მიხედვით, თუ სად და რამდენადაა იგი განვითარებული, ადამიანს სხვადასხვა პოტენციალი გააჩნია დანარჩენ სხეულებში.

წარმოადგენს რა ენერგეტიკული ნაკადების გროვას, ეთერული სხეული სასიცოცხლო ენერგიით უზრუნველყოფს ფიზიკურ სხეულს და ”აცოცხლებს” მას. იგი ასევე წარმოადგენს ენერგეტიკულ წყაროს  ყველა სხეულისთვის, მათ შორის ასტრალურისთვის და მენტალურისთვის. ბუნებრივია, რომ ეთერული სხეული ეხმარება ადამიანს რეალიზაცია გაუკეთოს ასტრალურ და მენტალურ სხეულში მხოლოდ მხოლოდ ის მდგომარეობები და პროცესები, რომლებიც უკვე ამ ინდივიდის გამოცდილებაშია.

Read More