abc
The Lovers – შეყვარებულები The Hierophant – იეროფანტი The Emperor – იმპერატორი

დროის ცნება ვედებში

კატეგორია ფილოსოფია March 25, 2013  |  Comments Off on დროის ცნება ვედებში
დროის ცნება ვედებში

Atman

დროს სანსკრიტულად ქვია “კალა” ღმერთის ერთ-ერთი ასპექტის სახელია “დარა” (მომცემი) აქედან მოდის “კალანდარა”. ანუ დროის მომცემი არის ღმერთი. სიტყვა კალენდარიც აქედან მოდის (და გურული კალანდაც რაღაც კავშირშია ეტყობა. გვარი – კალანდარიშვილიც  ).

Read More

იოგა

კატეგორია ფილოსოფია, ჯანმრთელობა და სულიერი განვითარება March 23, 2013  |  Comments Off on იოგა
იოგა


იოგა ინდური ფილოსოფიის ექვს „ორთოდოქსულ“ (ანუ ვედების ავტორიტეტზე დამყარებულ) მიმდინარეობათაგან (დარაშნა) ერთ-ერთს ეწოდება, მაგრამ იოგურ ტექნიკას მეტ-ნაკლებად ძველინდური აზროვნების თითქმის ყველა მიმდინარეობა აღიარებს (მიმანსასა და ჩარვაკის გარდა), რის გამოც იოგა ინდურ სისტემათა უმეტესობის საერთო ელემენტს წარმოადგენს (ბუდიზმის ჩათვლით).

Read More

ევროპოცენტრიზმი გუშინ და დღეს

კატეგორია ისტორია, ცივილიზაცია, რასები, ფილოსოფია February 04, 2013  |  Comments Off on ევროპოცენტრიზმი გუშინ და დღეს
ევროპოცენტრიზმი გუშინ და დღეს

სტატიის ავტორი Narilla

ყოველთვის მიჩნდებოდა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ იყო ასეთი დიდი სწრაფვა დასავლეთისა და ყოველივე დასავლურის მიმართ; რატომ არსებობდა ასეთი ძლიერი დამოკიდებულება უფრო დასავლური, ვიდრე აღმოსავლური სამყაროს მიმართ? რატომ იყო ორიენტაცია აღებული ე.წ. „დასავლური ღირებულებებისადმი“? ამ კითხვებს ნეიტრალური პასუხები ვერ გაეცი და ვერც გაეცემოდა!

Read More

ცოდნის პარადოქსი

კატეგორია მეცნიერება, ფილოსოფია January 07, 2013  |  Comments Off on ცოდნის პარადოქსი
ცოდნის პარადოქსი

სტატიის ავტორი Narilla

ცოდნა ერთ-ერთი იმ არამატერიალურ შენაძენთაგანია, რომელიც ჩვენს სულიერ სამყაროს ამდიდრებს. უდავოა, რომ ის უდიდეს წარმმართველ როლს ასრულებს ადამიანის ყოფიერებაში. ის ანიჭებს ჩვენს ყოველ მოქმედებას გარკვეულ საზრისსა და მოტივს. ამიტომაცაა, რომ ცოდნა ადამიანის ადამიანურობის სპეციფიკური მახასითებელია, როგორც თავისთავად მოცემული ბუნებრივი ნიშანი. ადამიანის კლასიკური განმარტებაც ასწორედ ამაზე მეტყველებს – „ადამიანი გონიერი ცხოველია“.

Read More

ვედების ფილოსოფიური სისტემა

კატეგორია ვედები, ფილოსოფია October 08, 2012  |  Comments Off on ვედების ფილოსოფიური სისტემა
ვედების ფილოსოფიური სისტემა

სტატიის ავტორი: Narilla

ძველი ინდოეთის ფილოსოფიური მოძღვრებანი დასაბამს იღებს მითოსური მსოფლმხედველობის არქაული ფორმიდან, კერძოდ კი მისი საფუძველია ვედური ლიტერატურა. ინდური კულტურა თავის არსებობას იწყებს ძვ. წ. II ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ჩრდილო-დასავლეთიდან მოსული არიელების ტომი დასახლდა ირანსა და ჩრდილოეთ ინდოეთის ტერიტორიაზე. ამ დროს მოხდა არიელთა მაღალგანვითარებული კულტურის შერწყმა აბორიგენი ტომების პრიმიტიულ კულტურასთან. პირველსამშობლოდან ინდოარიელებმა მოიტანეს რწმენა, მემკვიდრეობითაც შეიძინეს ადგილობრივთაგან ბევრი რამ და შექმნეს სრულიად ახალი რელიგიურ-ფილოსოფიური მოძღვრებანი. არიელებმა თან მოიტანეს თავიანთი თქმულებანი, ჰიმნები და რიტუალები, რომელთა შერწყმითაც ადგილობრივ ხალხთა მითოსურ-რელიგიურ რწმენასთან დაიწყო ვედური აზროვნების ჩამოყალიბება და განვითარება.

Read More

რა არის ადამიანი?

კატეგორია 2012 წელი, ისტორია, ცივილიზაცია, რასები, ფილოსოფია August 18, 2012  |  Comments Off on რა არის ადამიანი?
რა არის ადამიანი?

ადამიანი ფილოსოფიაში არის პრობლემა, რადგან მან არ იცის თუ ვინ არის და როგორია მისი ონტოლოგიური ადგილი სამყაროში.

ფილოსოფიაში დაისმის კითხვა, თუ რა არის ადამიანი? ამაზე სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვაგვარი პასუხი არსებობდა. ადამიანმა განვლო თავისი ყოფიერების გრძელი გზა, სანამ “აქ” და “ახლა” მოაღწევდა და ის კვლავ განაგრძობს სვლას. ეპოქალური გააზრების მიხედვით, ადამიანის მიბაძვის საგანი იყო გმირი, წმინდანი, რევოლუციონერი, ზეკაცი, ტელეწამყვანი, კინო-ვარსკვლავი და ა.შ.

Read More