abc
The Lovers – შეყვარებულები The Hierophant – იეროფანტი The Emperor – იმპერატორი

ასტრალური სხეული

ასტრალური სხეული

სტატიის ავტორი: ალექსანდრ ილინსკი

თარგმნილი Atman-ის მიერ


ასტრალური სხეული
წარმოადგენს სხეულს, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი რეალობის ემოციურ-მგრძნობელობით აღქმას და მასზე რეაგირებას ახდენს.

ასტრალური სხეულის დაყოფა პირობითად ორ დონედ შეიძლება:

პირველი დონე – პასუხს აგებს ემოციებზე და გრძნობებზე: რისხვა, ბრაზი, შიში, ვნება, დარდი, სიხარული, ნაღველი, აღფრთოვანება და ა.შ.

მეორე დონე – პასუხს აგებს მდგომარეობებზე, რომლებშიც შეიძლება შედიოდეს რამდენიმე (ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო) გრძნობა ან ემოცია: ესაა სიყვარული, მეგობრობა, ბედნიერება, სიძულვილი. მაგალითად, როდესაც იძულებულნი ვართ დავსაჯოთ ჩვენი საყვარელი ბავშვი, დასჯის პროცესში ერთმანეთს ერევა სიყვარულის გრძნობაც და სამართლიანი ბრაზიც, და ა.შ.

Read More

ეთერული სხეული

ეთერული სხეული

სტატიის ავტორი: ალექსანდრ ილინსკი

მთარგმნელი Atman


ეთერული სხეული
– ესაა სხეული, რომელიც შედგება ენერგო-ხაზებისა და წერტილებისაგან, ეს ხაზები ერთმანეთს გადაკვეთენ და ქმნიან სხვადასხვა სიმკვრივის და თვისების ენერგეტიკულ ცენტრებს – ჩაკრებს.

ეთერული სხეული ერთგვარ სასიცოცხლო რეზერვუარს წარმოადგენს, რომელშიც ჩვენი “სუფთა” სასიცოცხლო ენერგიაა. იმისდა მიხედვით, თუ სად და რამდენადაა იგი განვითარებული, ადამიანს სხვადასხვა პოტენციალი გააჩნია დანარჩენ სხეულებში.

წარმოადგენს რა ენერგეტიკული ნაკადების გროვას, ეთერული სხეული სასიცოცხლო ენერგიით უზრუნველყოფს ფიზიკურ სხეულს და ”აცოცხლებს” მას. იგი ასევე წარმოადგენს ენერგეტიკულ წყაროს  ყველა სხეულისთვის, მათ შორის ასტრალურისთვის და მენტალურისთვის. ბუნებრივია, რომ ეთერული სხეული ეხმარება ადამიანს რეალიზაცია გაუკეთოს ასტრალურ და მენტალურ სხეულში მხოლოდ მხოლოდ ის მდგომარეობები და პროცესები, რომლებიც უკვე ამ ინდივიდის გამოცდილებაშია.

Read More

ფიზიკური სხეული

ფიზიკური სხეული

სტატიის ავტორი ალექსანდრ ილინსკი

მთარგმნელი Atman

ადამიანის სხეულების განხილვას დავიწყებთ ფიზიკური სხეულით:

ამ სხეულთან მუშაობაში ვგულისხმობთ ისეთი პროცესების მართვას, როგორიცაა სუნთქვა, სიარულისა და დგომის მანერა, კვება, დასვენების ფორმები; ფიზკულტურა, როგორც დინამიკური, ასევე სტატიკური, ძილი და ა.შ.

ჩვეულებრივ ადამიანის სხეული ისეთ მდგომარეობას იკავებს სივრცეში, როგორიც მის ჩვეულ ცხოვრების მანერას შეესაბამება. იგივე შეიძლება ითქვას სუნთქვაზეც, და მის სხვა გამოვლინებებზეც.

Read More

დაოსური სხეულის სტრუქტურა

კატეგორია თარგმანი, ჯანმრთელობა და სულიერი განვითარება June 24, 2013  |  Comments Off on დაოსური სხეულის სტრუქტურა
დაოსური სხეულის სტრუქტურა

სტატიის ავტორი ოლეგ ჩერნე

მთარგმნელი td………


დაოსური სხეული
 – ტერმნია, რომელიც აღნიშნავს ადამიანის სხეულს, პრაქტიკაში გამომუშავებული  სხეულის უნარით დაეყრდნოს ცზინ  (ძინ )ენერგიას და ასევე შექმნა პირობები შენ (Shen) სულის ფორმირებისთვის:

  • ცი (qi)-ხაზოვანი ენერგია (მოკვდავი);
  • ცზინ (ძინ, jing) -ფორმის ენერგია (გეომეტრიული ფორმა);
  • შენ (shen) -კრისტალური ენერგია (ფორმის შემანარჩუნებელი ენერგია, უკვდავი ენერგია).

დაოსური სხეულის სტრუქტურა

დაოსური სხეულის სტრუქტურა ესაა მაკროკოსმოსისა და მიკროკოსმოსის ურთიერთმოქმედების გაგების პროცესი,რომელიც მოქმედებს – “ზეცა-დედამიწა-ადამიანი” – სქემის მიხედვით, ან/და ძალისხმევის სქემით, რომლითაც ჩამოყალიბდა ადამიანის ბუნება.

Read More

ენერგო-ვამპირიზმი

კატეგორია თარგმანი, პარამეცნიერება, ჯანმრთელობა და სულიერი განვითარება May 22, 2013  |  Comments Off on ენერგო-ვამპირიზმი
ენერგო-ვამპირიზმი

სტატიის ავტორი ალექსანდრ ილინსკი

მთარგმნელი  Atman

ხშირად ადამიანებში, რომლებიც ეზოთერიკებს მიაკუთვნებენ თავს, ჩნდება ამა თუ იმ ფორმის საშინელი ისტორიები ენერგოვამპირებზე. თითქოს თავად სიტყვა ვამპირშია ჩადებული რაღაც ჯადოსნური ძალა. სინამდვილეში ყველაფერი გაცილებით პროზაულია. ამიტომ გადავწყვიტე ნათლად და გასაგებად გადმოვცე ეს საკითხი.

Read More

სისტემა

კატეგორია თარგმანი May 14, 2013  |  Comments Off on სისტემა
სისტემა

ავტორი: ოლეგ ბოკაჩოვი

თარგმნილი Atman-ის მიერ

სისტემა – ესაა ის, რაც გამოვლენაში და გაძლიერებაში ეხმარება რაღაც არსს. სისტემა არ ბადებს არსს, არამედ მხოლოდ ავლენს, აღნიშნავს და ემსახურება მას.

თუ ნებისმიერ საღად მოაზროვნე ადამიანს დავუსვამთ კითხვას – შეუძლია თუ არა რომელიმე კოლექტივს მართავდეს არა ვინმე კონკრეტულად, არამედ სისტემა? იგი გიპასუხებთ, რომ ეს შეუძებელია, რადგანაც სისტემა – ეს მხოლოდ მართვის ინსტრუმენტია და არა მმართველი. თავისთავად სისტემას არ შეუძლია მართოს, იგი ყოველთვის მეორადია იმასთან მიმართებაში, ვინც შექმნა მართვისთვის, ვინც ინარჩუნებს და სულს შთაბერავს. ავტომობილი არ დადის მძღოლის გარეშე. ფირმა არ მუშაობს მეპატრინის გარეშე. ჩვენი სხეული არ ცხოვრობს სულის გარეშე.

Read More

საყოველთაო სიყვარულის კრისტალი

კატეგორია 2012 წელი, თარგმანი, პარამეცნიერება December 06, 2012  |  Comments Off on საყოველთაო სიყვარულის კრისტალი
საყოველთაო სიყვარულის კრისტალი

მთარგმნელი Narilla

უამრავ მიმართვაში, განსაკუთრებით ბოლო დროს რაც გავრცელდა, ბევრი ითქვა ადამიანებში საყოველთაო სიყვარულის გამოვლენის ძალასა და საჭიროებაზე – ყველაზე ძლიერ ენერგიაზე, რაც კი რამ მონაწილეობს სამყაროს ქმნადობის პროცესში, სწორედაც რომ ამის საშუალებით ქმნიან სამყაროს დემიურგი-ღმერთები და პირველმქმნელები. ეს ენერგია ითვლება ყველაზე უფრო ძალმოსილ იარაღად ნებისმიერი სირთულისა და დაბრკოლების გადასალახავად, ასევე ნეგატიური ენერგიისა და გარშემომყოფი ადამიანების მხრიდან გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად.

Read More